T R A D I S J O N – S K A P E R G L E D E – M I L J Ø – K V A L I T E T
 
Uteskole – inneskole – skole i aktivitet!

Skolehverdagen er full av aktiviteter. Elever i aktivitet er flott. Det betyr utfordringer for lærerne, som skal finne morsomme, varierte og lærerike aktiviteter.

Maja produkter kan hjelpe et stykke på vei! Vi har alt klassen trenger for å lage egne lys og eget papir. Vi har også utstyret som trengs for å plantefarge garn.

Vi har en feil på bestillingssidene.
Vennligst send en vanlig e-post eller ring.

Maja produkter har en stor kundegruppe innen barnehage og skole på alle nivåer, institusjoner og private.

Vi har riktige og gode produkter av høy kvalitet, til en riktig pris. Her finner du også enkle veiledninger som gir deg innblikk i prosessen og gir deg den informasjonen du trenger før du går i gang. Ved henvendelse sender vi gratis veiledning.